7554444 TURKCELL TL YÜKLEME HATTI
TÜRK LİRASI SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Alıcı Bilgileri

Tüm Tüketiciler (Üyelik hizmeti almadan TL Yüklenmesi)

 

Satıcı Bilgileri

Ünvanı

: Pusula Pazarlama Çözümleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Adres

: Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Bengi Sokak No:8 Kat:2 Taşdelen Ümraniye / İstanbul

Telefon

: 755 44 44

Fax

: (0216) 312 65 92

Web Adresi

: www.speak.com.tr // www.tlyuklemehatti.com

Email

: info@speak.com.tr


MADDE 2 - TANIMLAR

7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı :  7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı üyeliği, Turkcell Hazır Kart ve Muhabbet Hat kullanıcılarına, 532 755 44 44 numaralı Türk Lirası hattını Turkcell hatlarından ücretsiz arayarak; Türk Lirası yüklemesini sağlayan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yetkilendirdiği, 7 gün 24 saat sunulan Pusula A.Ş’nin  özel bir hizmetidir.

Türk Lirası Yükleme : 7554444 Turkcell Türk Lirası Yükleme Hattını 7 gün 24 saat arayarak cep telefonu hattına Türk Lirası yükleme işlemidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI tarafından ALICI’ya verilen “7554444 TURKCELL TL YÜKLEME HATTI” hizmetinin verilmesi ile 7554444 TURKCELL TL Yükleme Hattı, internet veya SATICI tarafından kullanılan diğer mecralar üzerinden gerçekleştirilecek münhasır “TÜRK LİRASI YÜKLEME SATIŞLARI” hakkında tarafların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmete Ve Satışa İlişkin Ön Bilgilere Ulaşım Ve Onaylama

SATICI, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmetine ve Türk Lirası Yükleme satışına ilişkin tüketici mevzuatı kapsamında tüketicilere sağlanması gereken ön bilgileri, telefon ile yapılan satışlarda telefon üzerinden bildirecektir ve aynı zamanda www.tlyuklemehatti.com adresinde güncel olarak bulunduracaktır. SATICI, internet üzerinden ve diğer mecralarda yapılacak satışlarda ise ön bilgileri www.tlyuklemehatti.com adresinde tüketicinin bilgisine ve onayına sunacaktır. Fiyat ve diğer taahhütlerin geçerlilik süresi sözleşme yapıldığı andır.

ALICI, sözleşme kapsamında verilen 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmeti ve Türk Lirası Yükleme Satışları hangi mecradan sağlanırsa sağlansın, www.tlyuklemehatti.com internet sitesini ziyaret ederek, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmeti ve Türk Lirası Yükleme Satışlarına ilişkin ön bilgilere ulaştığını beyan etmektedir.

ALICI’nın, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmetine ve telefon ile gerçekleştirilen TL Yükleme Satışlarına ilişkin telefonda vermiş olduğu onay ile ön bilgileri onayladığını kabul eder. Diğer mecralarda yapılan satışlarda ön bilgiler, mesafeli satış sözleşmesine erişimden önce kendisinin onayına sunulması nedeni ile iş bu sözleşmenin onaylanması ile ön bilgilere de onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ön bilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

Tüketiciler talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

4.2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

İşbu sözleşme, ALICI tarafından hizmet bedeli yada TL yükleme bedelinin onaylanması ya da sözleşmenin onaylandığının telefonla, sms ile veya internet üzerinden beyan edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Taraflar, ALICI’nın beyanını içeren SATICI kayıtlarının, (bu kayıtlar telefon görüşmesi, sms ve internet kayıtları olacaktır) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.

4.3. 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı Hizmetine İlişkin Yükümlülükler

TL Yükleme Hattını 'nın telefon numarası 532 755 44 44'tür. Bu hat tüm Turkcell, Hazır Kart ve Muhabbet Hat numaralarından ücretsiz olarak aranabilmektedir.

ALICI, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını sabit hattan aramak isterse 0532 755 44 44 numaralı telefon numarasından, mobil hattan aramak isterse +90 532 755 44 44 numaralı telefon numarasından 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını'na ulaşabilir. Hizmetin verilmesi için yapılan telefon görüşmeleri için ayrıca ücret talep edilmemektedir.

7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı kapsamında verilen hizmet, taraflarca mutabık kalınan hizmet süresi boyunca, ALICI’nın cep telefonlarına, ALICI’nın TL yükleme talimatları uyarınca gerekli yüklemelerin yapılması işlemidir. 7554444 Turkcell TL yükleme hattına ilişkin yükümlülükler sadece bu hizmeti almak istediğini beyan eden ALICI’ya uygulanacaktır.

7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını kullanarak Türk Lirası yüklemek isteyen ALICI’nın hizmetinin başlatılması için 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını araması, Turkcell operatörüne ait bir hattının bulunması, kendi ismine kayıtlı bir kredi kartının numarasını ve T.C. kimlik numarasını SATICI ile paylaşması gerekmektedir. ALICI verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. ALICI, kayıt işlemini tamamladıktan hemen sonra Türk Lirası yükleyebilir. ALICI’nın vermiş olduğu talimat doğrultusunda yapılan yüklemeler, ALICI’nın bildirdiği cep telefonu numarasına 2 saat içerisinde yüklenecektir. (Turkcell den ya da banka sanal POS undan kaynaklanan daha uzun süreli kesintiler bu sürenin uzamasına sebep olabilir.) Yükleme işlemi, telefon görüşmeleri ve diğer iletişim için hizmet bedeli dışında bir ücret talep edilmemektedir.

ALICI Kredi Kartı numarası dışında diğer bütün bilgilerini 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını arayarak Satıcının müşteri temsilcileri aracılığıyla veya SATICI’nın izin verdiği diğer yöntemlerle değiştirebilir.

ALICI, Türk Lirası yükleme işlemini bizzat gerçekleştirecektir. Kayıt bilgilerinin gizliliğinin sorumluluğu tamamen ALICI’ya aittir.

ALICI 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını’nı arayıp kaydını yaptırdıktan sonra ne kadar Türk Lirası yüklemek istediğini 7554444 Turkcell  TL Yükleme Hattını arayarak  bildirecektir.

4.4. TL Yükleme Hattı TL Paketleri Satış ve Hizmet Bedeli:

Bu hizmetten her yüklemede hizmet bedeli ödeyecek şekilde de yararlanabilirler. Bu durumda yükleme başına hizmet bedeli KDV DAHİL 3 TL’ dir.

TL paketi bedelleri Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin umuma açık tarifelerinde belirlemiş olduğu fiyatlarıdır. Bu bedeller Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından değiştirildiği takdirde, bu değişiklikler TL paketi fiyatlarına yansıtılacaktır.

Ürün / Hizmet

Peşin KDV Dahil Fiyat

Taksitli KDV Dahil  Fiyat

2 Taksit  KDV Dahil Fiyat

3 Taksit  KDV Dahil Fiyat

20 TL Standart

     20,00 TL

22,00 TL

11,00 TL

 

30 TL Avantaj

     30,00 TL

33,00 TL

 -

11,00 TL

50 TL Süper

     50,00 TL

56,00 TL

 -

18,67 TL

95 TL Süper Plus

     95,00 TL

105,00 TL

 -

35,00 TL

180 TL Mega

     180,00 TL

199,00 TL

 -

66,33 TL

4.5. TL Yükleme Bedelinin Ödenmesi

Alıcılar ödemeyi tek çekim olarak yada SATICI nın belirlediği vade farkı uygulanmış fiyatlar üzerinden taksitli olarak ödeyebilirler. SATICI peşin ve taksitli fiyatlarını www.tlyuklemehatti.com adresinde sürekli olarak yayınlar. ALICI Tüm Visa ve Master kartlarla ve üzerinde 16 rakam olan ve arka yüzünde CVV koduna sahip tüm kredi kartları ile işlem yapabilir.

Bu sözleşme bir çerçeve sözleşme olup SATICI tarafında tüm mecralarda gerçekleştirilecek Türk Lirası Yükleme işlemleri için akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında birden fazla Türk Lirası yükleme işlemi gerçekleşebilecektir.

TL Yükleme satışlarında geçerli olacak bedeller ve ödeme koşulları SATICI’ya telefonla yapılan satışlarda telefondan ve diğer tüm mecralarda yapılan satışlarda www.tlyuklemehatti.com internet adresinde ilan edilerek bildirilecektir. ALICI, SATICI ile arasında gerçekleşecek telefon görüşmesine ilişkin ses kaydının SATICI tarafından saklanmasına muvafakat ettiklerini beyan eder ve bu görüşme kayıtlarının iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Satıcılar, her mecrada gerçekleştirilecek satışlarda internet üzerinden kendisine sunulan ve onayı alınan ön bilgilerde öğrendiği ödeme koşullarının sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

SATICI, Türk Lirası Yükleme fiyatlarında tek taraflı değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

4.6. TL Yüklemelerinde İşlem Limiti

SATICI, ALICI nın bilgilerinin güncelliğine ve durumuna göre TL yüklemelerinde işlem sayısı sınırlaması yapabilir. ALICI dan işlem hacminin arttırılabilemesi için belli belge ve bilgileri talep edebilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Türk Lirası Yükleme Satışlarında, cep telefonuna yükleme ile o anda Türk Lirası (kontör) kullanılmaya başlayıp tüketilmiş olacağından, satışın bu niteliği itibariyle ALICI, cayma hakkı bulunmadığını kabul eder.

MADDE 6 – ALICI BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

ALICI, SATICI tarafından kendisine, SATICI’nın satış ve pazarlamasını yapmakta olduğu diğer ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile ilgili olarak sms, mms, email, web sayfası, telefon, televizyon ve her türlü iletişim araçları ile her türlü ticari ve pazarlamaya yönelik iletilerin gönderilmesine onay vermektedir.

ALICI, bu onayı kaldırmak isterse keyfiyeti SATICI’ya bildirecektir.

MADDE 7 – TEMERRÜT

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, Borçlar Kanununun temerrüt hükümleri uygulanacaktır. İş bu sözleşme sekiz maddeden oluşmaktadır.

MADDE 8 - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, SATICI ile sorunları olur ise, sorunu SATICI'nın çözememesi durumda, ürün bedeli 1.191,52 TL'ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını; ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine; Ürün bedeli 1.191,52 TL'nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabilecektir. 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL'dir.

SATICI

Pusula Pazarlama Çözümleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

ALICI

TARİH