7554444 TURKCELL TL YÜKLEME HATTI
TÜRK LİRASI SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
Alıcı Bilgileri


Tüm Tüketiciler (Üyelik hizmeti almadan TL Yüklenmesi)

Satıcı Bilgileri
Ünvanı : Pusula Pazarlama Çözümleri A.Ş.
Adres : Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. No: 1-A Kat 2 Taşdelen/Ümraniye
Telefon : 755 44 44
Fax : (0216) 312 65 92
Web Adresi : www.tlyuklemehatti.com // www.speak.com.tr
Email : info@speak.com.tr

MADDE 2 - TANIMLAR
7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı : 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı üyeliği, Turkcell Hazır Kart ve Muhabbet Hat kullanıcılarına, 532 755 44 44 numaralı Türk Lirası hattını Turkcell hatlarından ücretsiz arayarak; Türk Lirası yüklemesini sağlayan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yetkilendirdiği, 7 gün 24 saat sunulan Pusula Pazarlama Çözümleri A.Ş’nin özel bir hizmetidir.

Türk Lirası Yükleme : 7554444 Turkcell Türk Lirası Yükleme Hattını 7 gün 24 saat arayarak cep telefonu hattına Türk Lirası yükleme işlemidir.


MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI tarafından ALICI’ya verilen “7554444 TURKCELL TL YÜKLEME HATTI” hizmetinin verilmesi ile 7554444 TURKCELL TL Yükleme Hattı, internet veya SATICI tarafından kullanılan diğer mecralar üzerinden gerçekleştirilecek münhasır “TÜRK LİRASI YÜKLEME SATIŞLARI” hakkında tarafların 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Hizmete Ve Satışa İlişkin Ön Bilgilere Ulaşım Ve Onaylama
SATICI, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmetine ve Türk Lirası Yükleme satışına ilişkin tüketici mevzuatı kapsamında tüketicilere sağlanması gereken ön bilgileri, telefon ile yapılan satışlarda telefon üzerinden bildirecektir ve aynı zamanda www.tlyuklemehatti.com adresinde güncel olarak bulunduracaktır. SATICI, internet üzerinden ve diğer mecralarda yapılacak satışlarda ise ön bilgileri www.tlyuklemehatti.com adresinde tüketicinin bilgisine ve onayına sunacaktır. Fiyat ve diğer taahhütlerin geçerlilik süresi sözleşme yapıldığı andır.


ALICI, sözleşme kapsamında verilen 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmeti ve Türk Lirası Yükleme Satışları hangi mecradan sağlanırsa sağlansın, www.tlyuklemehatti.com internet sitesini ziyaret ederek, 7554444 TurkcellTL Yükleme Hattı hizmeti ve Türk Lirası Yükleme Satışlarına ilişkin ön bilgilere ulaştığını beyan etmektedir.


ALICI’nın, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı hizmetine ve telefon ile gerçekleştirilen TL Yükleme Satışlarına ilişkin telefonda vermiş olduğu onay ile ön bilgileri onayladığını kabul eder. Diğer mecralarda yapılan satışlarda ön bilgiler, mesafeli satış sözleşmesine erişimden önce kendisinin onayına sunulması nedeni ile iş bu sözleşmenin onaylanması ile ön bilgilere de onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


Ön bilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.
Tüketiciler talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.


4.2. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
İşbu sözleşme, ALICI tarafından hizmet bedeli yada TL yükleme bedelinin onaylanması ya da sözleşmenin onaylandığının telefonla, sms ile veya internet üzerinden beyan edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Taraflar, ALICI’nın beyanını içeren SATICI kayıtlarının, (bu kayıtlar telefon görüşmesi, sms ve internet kayıtları olacaktır) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.


4.3. 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı Hizmetine İlişkin Yükümlülükler
TL Yükleme Hattını 'nın telefon numarası 532 755 44 44'tür. Bu hat tüm Turkcell, Hazır Kart ve Muhabbet Hat numaralarından ücretsiz olarak aranabilmektedir.


ALICI, 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını sabit hattan aramak isterse 0532 755 44 44 numaralı telefon numarasından, mobil hattan aramak isterse +90 532 755 44 44 numaralı telefon numarasından 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını'na ulaşabilir. Hizmetin verilmesi için yapılan telefon görüşmeleri için ayrıca ücret talep edilmemektedir.


7554444 Turkcell TL Yükleme Hattı kapsamında verilen hizmet, taraflarca mutabık kalınan hizmet süresi boyunca, ALICI’nın cep telefonlarına, ALICI’nın TL yükleme talimatları uyarınca gerekli yüklemelerin yapılması işlemidir. 7554444 Turkcell TL yükleme hattına ilişkin yükümlülükler sadece bu hizmeti almak istediğini beyan eden ALICI’ya uygulanacaktır.


7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını kullanarak Türk Lirası yüklemek isteyen ALICI’nın hizmetinin başlatılması için 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını araması, Turkcell operatörüne ait bir hattının bulunması, kendi ismine kayıtlı bir kredi kartının numarasını ve T.C. kimlik numarasını SATICI ile paylaşması gerekmektedir. ALICI verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. ALICI, kayıt işlemini tamamladıktan hemen sonra Türk Lirası yükleyebilir.ALICI’nın vermiş olduğu talimat doğrultusunda yapılan yüklemeler, ALICI’nın bildirdiği cep telefonu numarasına 2 saat içerisinde yüklenecektir. (Turkcell den ya da banka sanal POS undan kaynaklanan daha uzun süreli kesintiler bu sürenin uzamasına sebep olabilir.) Yükleme işlemi, telefon görüşmeleri ve diğer iletişim için hizmet bedeli dışında bir ücret talep edilmemektedir.


ALICI Kredi Kartı numarası dışında diğer bütün bilgilerini 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını arayarak Satıcının müşteri temsilcileri aracılığıyla veya SATICI’nın izin verdiği diğer yöntemlerle değiştirebilir.


ALICI, Türk Lirası yükleme işlemini bizzat gerçekleştirecektir. Kayıt bilgilerinin gizliliğinin sorumluluğu tamamen ALICI’ya aittir.


ALICI 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını’nı arayıp kaydını yaptırdıktan sonra ne kadar Türk Lirası yüklemek istediğini 7554444 Turkcell TL Yükleme Hattını arayarak bildirecektir.


4.4. TL Yükleme Hattı TL Paketleri Satış ve Hizmet Bedeli:
Bu hizmetten her yüklemede hizmet bedeli ödeyecek şekilde yararlanabilirler. Bu durumda yükleme başına hizmet bedeli KDV DAHİL 3 TL’ dir.
TL paketi bedelleri Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin umuma açık tarifelerinde belirlemiş olduğu fiyatlarıdır. Bu bedeller Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından değiştirildiği takdirde, bu değişiklikler TL paketi fiyatlarına yansıtılacaktır.


Fiyatlara tüm vergiler dahildir.

Ürün / Hizmet Peşin KDV Dahil Fiyat
25TL Parça Yükleme 25,00 TL
20 TL Standart 20,00 TL
30 TL Avantaj 30,00 TL
50 TL Süper 50,00 TL
95 TL Süper Plus 95,00 TL
180 TL Mega 180,00 TL

4.5. TL Yükleme Bedelinin Ödenmesi
Alıcılar ödemeyi tek çekim olarak yada SATICI nın belirlediği vade farkı uygulanmış fiyatlar üzerinden taksitli olarak ödeyebilirler. SATICI peşin ve taksitli fiyatlarını www.tlyuklemehatti.com adresinde sürekli olarak yayınlar. ALICI Tüm Visa ve Master kartlarla ve üzerinde 16 rakam olan ve arka yüzünde CVV koduna sahip tüm yurt içi kredi kartları ile işlem yapabilir.


Bu sözleşme bir çerçeve sözleşme olup SATICI tarafında tüm mecralarda gerçekleştirilecek Türk Lirası Yükleme işlemleri için akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında birden fazla Türk Lirası yükleme işlemi gerçekleşebilecektir.


TL Yükleme satışlarında geçerli olacak bedeller ve ödeme koşulları SATICI’ya telefonla yapılan satışlarda telefondan ve diğer tüm mecralarda yapılan satışlarda www.tlyuklemehatti.com internet adresinde ilan edilerek bildirilecektir.

 ALICI, SATICI ile arasında gerçekleşecek telefon görüşmesine ilişkin ses kaydının SATICI tarafından saklanmasına muvafakat ettiklerini beyan eder ve bu görüşme kayıtlarının iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Satıcılar, her mecrada gerçekleştirilecek satışlarda internet üzerinden kendisine sunulan ve onayı alınan ön bilgilerde öğrendiği ödeme koşullarının sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.


SATICI, Türk Lirası Yükleme fiyatlarında tek taraflı değişiklik yapmak hakkına sahiptir.


4.6. TL Yüklemelerinde İşlem Limiti
SATICI, ALICI nın bilgilerinin güncelliğine ve durumuna göre TL yüklemelerinde işlem sayısı sınırlaması yapabilir. ALICI dan işlem hacminin arttırılabilemesi için belli belge ve bilgileri talep edebilir.


MADDE 5 – CAYMA HAKKI
Türk Lirası Yükleme Satışlarında, cep telefonuna yükleme ile o anda Türk Lirası (kontör) kullanılmaya başlayıp tüketilmiş olacağından, satışın bu niteliği itibariyle ALICI, cayma hakkı bulunmadığını kabul eder.


MADDE 6 – ALICI BİLGİLERİNİN KULLANILMASI
ALICI, SATICI ve Satıcının iştirakleri ve Satıcının ortaklarının iştirakleri tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj ve üye hesabından gönderilecek bildirimler gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI'ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SATICI, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir ALICI, bu onayı kaldırmak isterse keyfiyeti SATICI’ya bildirecektir.


MADDE 7 – TEMERRÜT
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, Borçlar Kanununun temerrüt hükümleri uygulanacaktır. İş bu sözleşme sekiz maddeden oluşmaktadır.

 
MADDE 8 - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
Tüketicilerin, Satıcı ile sorunları olur ise sorunu Satıcı’nın çözmemesi durumunda, Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

SATICI
Pusula Pazarlama Çözümleri A.Ş.


ALICI


TARİH